UROLOGIJA


Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem uroloških oboljenja kod muškaraca i žena, odnosno problema sa bubrezima i bešikom, urinarnim traktom, ali i genitalnih organa muškaraca. Urinarni i reproduktivni traktovi su usko povezani, pa često ove zdravstvene tegobe mogu uticati na oba trakta.

Urolozi se bave nehirurškim stanjima kao što su infekcije mokraćnih puteva, oboljenja prostate, poremećaji mokrenja, ali i hirurškim stanjima kao što su karcinom bešike ili prostate, kamenje u bubrezima i bešici, traumatske povrede i stres inkontinencija.

Oni su stručno osposobljeni za primenu naprednih, otvorenih i minimalno invazivnih hirurških tehnika koristeći ultrazvučno navođenje u realnom vremenu, endoskopsku opremu i lasere u tretmanu višestrukih benignih i malignih stanja.


Simptomi


Najčešći simptomi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su kamenje u bubrezima, infekcije i kamenje u mokraćnim putevima i oboljenja prostate. Blagovremena i tačno postavljena dijagnoza je od ključnog značaja za prevenciju i pravovremeno lečenje, jer oboljenja mogu biti različita, a prava dijagnoza može značajno poboljšati kvalitet života pacijenta i sprečiti nastanak težih oblika bolesti.


Pregled u poliklinici Zenit


Urološki pregled započinje konsultacijama sa lekarom specijalistom koji će na ovaj način prikupiti dovoljno informacija o tegobama i uzeti anamnezu bolesti. Nakon ovoga sledi fizikalni (palpatorni) pregled gde će pacijentu biti ispitana regija kako bi se pronašle bolne tačke ili uvećanje organa.

Ukoliko bude neophodno, lekar može odraditi i ultrazvučni pregled, uputiti na laboratorijske analize krvi, mokraće, sperme ili uzimanje brisa ukoliko se sumnja na infekciju.

U zavisnosti od rezultata, pacijenti mogu biti upućeni na dalje lečenje ili dijagnostiku.

Zakažite termin


Prioritizovanje urološkog zdravlja je ključno za sveukupno zdravlje organizma i visok kvalitet života. Nemojte ignorisati rane simptome bolesti, već preduzmite neophodne korake za očuvanje Vašeg zdravlja i zakažite kontrolni pregled u poliklinici Zenit, gde će Vam naše profesionalno osoblje pružiti neophodnu pomoć.