PRP TRETMAN MATIČNIM ĆELIJAMA

PRP tretman podrazumeva tretman kolena, skočnog zgloba, kuka, lakta i ramena.


Šta je PRP tretman?

Primena sopstvene krvi u svrhu lečenja u medicini, poznata je već 100 godina.

PRP tretman ( platelet rich plazma ) je tretman koji podrazumeva primenu faktora rasta i matičnih ćelija sopstvene krvi odnosno krvne plazme. Ovaj estetsko – medicinski zahvat koristi moć koju imaju trombociti i faktori rasta u krvi, kako bi se stimulisalo reagovanje matičnih ćelija. Matične ćelije potpomažu nastanak novog kolagena i krvnih sudova, obnavljaju oštećenje kože i brišu znakove starenja.


Šta je trombocitna plazma?

Trombocitna plazma je centrifugat krvi, uzet od osobe koja je odlučila da radi tretman. Ona ima visoku količinu trombocita, u maloj količini krvne plazme ( 1 milion trombocita na 1 cm kubni plazme ). Pored trobmocita, u krvnoj plazmi se nalaze i faktori rasta koji čine sedam bitnih faktora, kao i veliki broj matičnih ćelija.


PRP u ortopediji

U ortopediji se PRP terapija najčešće koristi kod degenerativnih promena na zglobovima.

Cilj terapije je da spreči dalje propadanje zgloba i da delimično regeneriše oštećeno tkivo, naročito hrskavicu, kako bi pacijent imao znatno manje tegobe. Ovom terapijom mogu se tretirati svi zglobovi bez izuzetaka. Najčešće se tretiraju koleno, kuk, rame i skočni zglobovi.

U zavisnosti od indikacije, lekari poliklinike ZENIT će odrediti neophodnu terapiju i način njenog sprovođena u cilju postizanja najboljih rezultata.


Sportske povrede i PRP

Primena regenerativne medicine kod sportskih povreda, daje odlične rezultate. Može se primeniti kod svih vrsta tendinopatije kao i kod parcijalnih ruptura, ligamenata, tetiva i mišića.

Terapija se može sprovesti kod akutnih i hroničnih promena muskuloskeletnog sistema, a glavni cilj je da se iz krvi izdvoje neophodne komponente za zarastanje tkiva i da se one lokalno aplikuju na mesto povrede.

Postupak se najčešće sprovodi pod kontrolom ultrazvuka kako bi se što preciznije definisala i tretirala povređena zona. Ovom terapijom mogu se tretirati povrede ahilove tetive, teniski lakat, "jumper knee", rotatorna manžetna i slične povrede.

Profesionalnim sportistima, ovakva terapija omogućava brži povratak na teren. Ono što je posebno važno je činjenica da se od strane Svetske anti – doping agencije ne tretira kao doping.

PRP metoda je bezbedna i ne postoji mogićnost od dobijanja alergijskih ili drugih imunoloških reakcija, jer se koristi plazma pacijenta.

Sprovođenje PRP tretmana

Za sprovođenje ove metode nije potrebna nikakva specijalna priprema. Prvi korak podrazumeva uzimanje krvi pacijenta najčešće od 10 ml do 15 ml. Zatim se krv centrifugira, odnosno pripremi i izdvoji krvna plazma (njen tečni deo) od statičnog dela. Izdvojena plazma se specijalnim iglama ubrizgava direktno u tretirano područije. Ovim postupkom se na prirodan način podstiče regeneracija i oporavak tkiva odnosno hrskavice.


Kako PRP terapija deluje?

Platelet-rich plazma ili PRP plazma pospešuje procese zarastanja na više načina. U trombocitima se nalaze faktori rasta koji iniciraju reparatorne odgovore tkiva, pozitivno utičući na stvaranje kolagena i lokalne vaskualrizacije.


Faktori rasta u PRP-u

U PRP-u se nalaze faktori rasta. Iz trombocita izvedeni faktor rasta (PDGF-AA,BB, ili AB), insulinu sličan faktor rasta (IGFI i II), transformišući faktor rasta beta (TGF-b) epidermalni faktor rasta (EGF), vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF), faktor rasta fibroblasta (FGF 1,2) i koštani morfogenetski proteini (BMP, posebno BMP12 i BMP13). Faktori rasta mogu biti lokalno proizvedeni od strane ćelija u oblasti povrede, tokom fiziološke reparacije, ili mogu da dospeju krvotokom.

Odavno prepoznati kao modulatori rasta i razvoja ćelija, utiču na migraciju, replikaciju, sintezu matriksa i transformaciju ćelija. Postoje brojni dokazi da ovi faktori rasta pozitivno utiču na različite faze zarastanja ligamenata tetiva i mišića, kao i da ubrzavaju zarastanje različitih rana koje zahvataju kožu i potkožna meka tkiva. Kad se primene u visokoj koncentraciji, kao što je slučaj sa PRP tretmanom, ideja je da se oslobode i dovedu do ubrzanja procesa oporavka oštećenih zglobova, tetiva ili mišića.


Koja stanja se mogu lečiti kod nas uz pomoć terapije matičnim ćelijama?

  1. Oštećenja hrskavice većeg stepena
  2. Osteohondralna oštećenja sa prezervacijom hrskavice
  3. Osteoartroze
  4. Oštećenja ligamenata i mišića
  5. Kod prolapsa ili oštećenja diska u preoperativnom vremenu
  6. Augmentacija prilikom protetske hirurgije velikih zglobova
  7. Rekonstrukcija meniskusa