PRIMENA MATIČNIH ĆELIJA U ORTOPEDIJI

Matične ćelije ili stem ćelije imaju primenu u regenerativnoj medicini, iskorišćavajući prirodni potencijal sopstvenog tela za lečenje različitih stanja organizma.

Sve je više razumevanja za primenu ovih ćelija u tretmanu brojnih stanja, posebno u ortopediji ali i drugim oblastima. S obzirom na razvoj tehnologije i lako dostupnih brojnih istraživanja i tekstova na temu primene matičnih ćelija, učinjeni su veliki koraci u razumevanju ove oblasti.

S obzirom da su u pitanju nove tehnologije, neophodno je dobro poznavanje i oprez prilikom postavljanja indikacije i primene.
Pokušaćemo da vam predstavimo primenu ovog vida regenerativne ortopedije u našoj praksi.
Matične ćelije su jedine ćelije koje mogu da postanu specijalizovane ćelije različitih tkiva i organa.

U tipičnoj ortopedskoj proceduri za primenu matičnih ćelija, one se dobijaju iz koštane srži iz karlične kosti. Potom se matične ćelije obrađuju i primenjuju u oštećeni zglob. U ortopediji se najčešće primenjuju matične ćelije za hrskavicu, sa idejom za obnavljanje ili reparaciju oštećenja iste.

Dobra okolnost i prednost u odnosu na ostale vidove tretmana je da su matične ćelije iz vašeg tela, tako da šanse za alergijske i druge reakcije ili odbacivanje praktično ne postoje.

Kod odraslih se matične ćelije za primenu u ortopediji najbolje uzimaju iz koštane srži karlične kosti ili iz masnog tkiva. Zato je jako bitno da ovu proceduru izvodi izuzetno dobro obučen ortopedski hirurg, kakvi su doktori u našoj klinici.


Kome se preporučuje terapija matičnim ćelijama?

U našem iskustvu i praksi, kandidat za ovakvu vrstu terapije je osoba koja pati od bolova ili oštećenja zgloba, koja pritom ne želi da rizikuje od mogućih komplikacija težih hirurških zahvata, poput operacije zamene zgloba (kuka, kolena, skočnog zgloba, ramena i sl).

U ortopediji se najčešće primenjuju matične ćelije za koleno, potom matične ćelije za kuk, a po potrebi i za sve ostale zglobove.

Postoje radovi koji dokazuju da primena bioloških procedura kao što su PRP i primena matičnih ćelija pospešuje zarastanje kod često izvođenih reparacija ušivanja meniskusa i reparacije hrskavice.

Takođe ukoliko imate sportsku povredu, ne želite hirurgiju ili ste imali intervenciju koja je pokazala određena oštećenja a želite da ubrzate svoj oporavak, terapija matičnim ćelijama može da bude pravi izbor i dodatak u lečenju.


Kako se izvodi terapija matičnim ćelijama u ortopediji?

Dobićete specifična iskustva od naših doktora. Možda će biti potrebne određene laboratorijske analize.
Ono što je takođe važno je da ne koristite antikoagulantne i lekove za bolove iz grupe nesteroidnih antireumatika, kao što je brufen, bar dve nedelje pre procedure.

U poliklinici ZENIT koristimo isključivo sertifikovane, registrovane setove za terapiju koncentrovanim matičnim ćelijama. Setovi su specijalno dizajnirani za pravilno i bezbedno uzimanje i davanje matičnih ćelija u ortopediji.

Procedura počinje uzimanjem ćelija iz koštane srži karlične kosti (iznad kuka) samo jednim minimalnim ubodom posebnog instrumenta. U lokalnoj anesteziji vadimo aspirat koštane srži u kome se nalaze matične ćelije. Potom se matične ćelije obrađuju, izdvajaju, koncentruju i primenjuju u zglob ili oštećeno tkivo. Cela procedura traje sat vremena do dva, nema potrebe za praćenjem ili nadzorom posle intervencije. Možete da idete kući odmah posle primene.


Šta nakon procedure primene matičnih ćelija?

Narednog dana možete da se vratite svojim redovnim aktivnostima. Ali u toku naredne dve nedelje izbegavajte teža naprezanja i vežbanja. Izbegavajte i uzimanje lekova za bolove iz grupe nesteroidnih antireumatika (brufen i sl.).


Prednosti terapije matičnim ćelijama i potencijalni pacijenti

Terapija matičnim ćelijama je nova, ali uz primenu savremenih setova relativno jednostavna procedura. Ako je uspešna, izbegavaju se invazivne operacije i moguće teške komplikacije tih operacija.

Velika prednost je što se u proceduri koriste sopstvene ćelije i što nema odbacivanja niti alergijskih reakcija.

U našoj praksi i iskustvu u poliklinici ZENIT za ovu terapiju se najčešće odlučuju pacijenti:
  • Koji znaju da je njihov kuk, koleno, rame ili skočni zglob za zamenu, ali iz raznih razloga ne žele ugradnju metalne proteze veštačkog zgloba
  • Koji se boje mogućih komplikacija zamene zgloba
  • Koji iz različitih, objektivnih razloga ne mogu da se operišu u anesteziji koja je potrebna za operaciju zamene zgloba
  • Profesionalni i rekreativni sportisti


Rizici i komplikacije

Rizici i komplikacije kod primene matičnih ćelija su minimalni. Terapija matičnim ćelijama je bezbedna procedura kad je primenjuje obučeni ortoped, sa izuzetno niskom stopom neželjenih reakcija. One uključuju, kao kod svake procedure gde se koristi injekcija, mogućnost infekcije. Do sada u našoj praksi nismo evidentirali niti jednu komplikaciju ili neželjenu reakciju.

Najčešći razlozi i mogućnosti za primenu u ortopediji kod bolnih stanja kolena, kuka, ramena, lakta i skočnog zgloba.