REGENERATIVNA MEDICINA

Pojam regenerativne medicine prvi put je upotrebljen devedesetih godina u članku o bolničkoj administraciji Lelanda Kaisera.

Već tada se za regenerativnu medicinu govorilo da će se kao nova grana medicine razvijati u smeru menjanja tokova hroničnih bolesti i regeneracije oslabljenih organskih sistema.

Cilj ove nove medicinske grane je da jednog dana bude u mogućnosti da održava telo na takav način da ne postoji potreba za zamenom organa. Regenerativna medicina podrazumeva i potencijalan rast tkiva i organa u laboratorijskim uslovima i njihovu implementaciju u slučajevima kada telo ne može samo da se izleči.

Ovako bi se potencijalno rešili problemi nedostatka organa dostupnih za transplataciju kao i odbacivanje transplantiranih organa.NAUČNO ISTRAŽIVANJE


Naučno istraživanje radi na tome da tretmani koji se izučavaju u oblasti regenerativne medicine budu dostupni za kliničku upotrebu. Ovakvi tretmani podrazumevaju dve različite procedure. Jedna podrazumeva studije i probe na ljudskom telu kako bi se organi stimulisali za oporavak. Drugi tretmani se primenjuju na organizam putem primene terapije koja se proučava u laboratoriji.

Regenerativna ortopedija je grana regenerativne medicine gde se korišćenjem pacijentovih matičnih ili stem ćelija, odnosno plazme, koriste prirodni potencijali organizma za lečenje različitih stanja. Ovaj relativno nov pristup u lečenju otvara nove mogućnosti za tretman oštećenja zglobova, tetiva, mišića i kostiju. Posebno se često primenjuje kod artritisa, sportskih i ostalih tipova povreda.

Regenerativna ortopedija je napredovala do faze u kojoj ne samo da koristi matične ćelije, već razvija i takozvane "biološke nosače" koji omogućavaju primenu matičnih ćelija u kompleksnijim rekonstrukcijama koštanih defekata, reparaciji ligamenata i slično.


Kako izgleda procedura matičnim ćelijama?

Procedura počinje uzimanjem ćelija iz koštane srži karlične kosti (iznad kuka) samo jednim ubodom posebnog instrumenta. U lokalnoj anesteziji vadimo aspirat koštane srži u kome se nalaze matične ćelije. Potom se matične ćelije obrađuju, izdvajaju, koncentruju i primenjuju u zglob ili oštećeno tkivo. Cela procedura traje sat vremena do dva, nema potrebe za praćenjem ili nadzorom posle intervencije. Možete da idete kući odmah posle primene.


Ko može da koristi matične ćelije?

Često se postavlja pitanje ko može da koristi matične ćelije. Da li osoba od koje su u detinjstvu prikupljene ili njeni bliski srodnici. Odgovor je i jedni i drugi. Osobi od koje su prikupljene, matične ćelije odgovaraju 100%, dok kod bliskih srodnika njihov učinak zavisi od vida lečenja, mere podudarnosti i tipa oboljenja.


Kako se matične ćelije primenjuju u regenerativnoj medicini?


Procenjuje se da će jedna od tri osobe u toku života imati korist od regenerativne medicine.

U stvaranju i funkcionisanju našeg tela deluje milionski broj ćelija. Sve one imaju svoju funkciju i specijalizovane su za određene funkcije u odnosu na matične ćelije koje su nespecijalizovane i mogu se transformisati u bilo koji drugi tip ćelija u organizmu, koji je iz različitih razloga povređen.

Telo novorođenčeta obiluje velikim brojem vitalnih matičnih ćelija, koje i kasnije tokom života pomažu da se regenerativni mehanizam održava. U trenutku rođenja deteta, veliki broj matičnih ćelija se nalazi u pupčanoj vrpci, koja se neretko baca.

S obzirom na laku dostupnost istraživanja, odnosno tekstova koji se bave temom primene matičnih ćelija u regenerativnoj medicini, dolazi i do sve većeg razumevanja za primenu regenerativnih metoda u tretiranju brojnih stanja, posebno u ortopediji, ali i drugim oblastima.

U tipičnoj ortopedskoj proceduri za primenu matičnih ćelija, one se uzimaju iz koštane srži iz karlične kosti. Potom se matične ćelije obrađuju i primenjuju u oštećeni zglob.

Kod terapije matičnim ćelijama u našoj klinici, pre svega dobićete potrebne instrukcije odabranog lekara. Postoji mogućnost da ćete možda morati da odradite neophodne laboratorijske analize. Ono što je izuzetno važno pre same procedure je da ne koristite antikoagulantne i lekove za bolove iz grupe nesteroidnih antireumatika, kao što je brufen bar dve nedelje pre procedure.

U poliklinici ZENIT koristimo isključivo sertifikovane, registrovane setove za terapiju koncentrovanim matičnim ćelijama. Ovi setovi su specijalno dizajnirani za bezbedno uzimanje i davanje matičnih ćelija.