RENDGEN

Rendgen je medicinski uređaj koji omogućava lekarima i naučnicima da vide kosti i kao i strukturu ljudskog tela. Radiografija je bezbolan i neinvazivan dijagnostički metod koji se zasniva na primeni X-zraka za snimanja različitih delova tela i organa.

Obavlja se kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema, tako da ga treba koristiti kada postoji povreda nekog dela tela sa sumnjom na prelom kosti, iščašenje zgloba, istegnuće ligamenata, kada se primeti deformitet ili otok zgloba ili kosti, kod pojave bola u različitim delovima tela.

Ova metoda može brzo i jednostavno da pruži informacije o povredama kostiju, degenerativnim i zapaljenskim bolestima kostiju, tumorima i cistama koštano-zglobnog sistema i deformiteta.

 

Radiografija je takođe deo dijagnostike plućnih bolesti, zapaljenja pluća, akutne i hronične opstruktivne bolesti pluća, pucanja plućne maramice (pneumotoraks), izliva u grudnoj šupljini, tumora pluća i grudnog koša, tuberkuloze, profesionalnih bolesti itd.
Rendgen grudnog koša treba uraditi kod osoba koje imaju gušenje i otežano disanje, uporni kašalj, bol u grudima, iskašljavanje krvavog ispljuvka i u drugim situacijama kada to zahteva lekar.

Takođe, radiografija se primenjuje i kod ispitivanja porekla bola u stomaku i kod povreda stomaka, gde može da ukaže na pucanje creva, zastoj u pasaži crevnog sadržaja, kamen u mokraćnim putevima, povredu nekog od organa stomaka itd.

Svaka vrsta zračenja nosi sa sobom određenu dozu opasnosti. Da bi se opasnost od rendgen zračenja otklonila, to jest svela na minimum, postoje mere zaštite koje se sprovode prilikom snimanja, kao što su zaštita pacijenta, stručnog lica i zaštita okoline od rendgenskog zračenja. Važno je informisati lekara i radiološkog tehničara ukoliko postoji neko posebno stanje kao što je na primer trudnoća, u tom slučaju se rendgensko snimanje ne sme raditi.

DrGEM RENDGEN

U poliklinici Zenit najnovijom tehnologijom - digitalnim rendgen aparatom DrGem, obavljamo sve potrebne dijagnostike uz povećan nivo kvaliteta digitalnih snimaka, a u cilju pružanja najbolje usluge našim pacijentima. Osnovna prednost ovih dijagnostičkih sistema je ta što se pored brzine i kvaliteta slike koja je odmah dostupna smanjuje i zračenje, a zapis ostaje trajno.

Prednosti digitalne u odnosu na tradicionalnu RTG tehniku:

 • Preciznija dijagnoza
 • Bolji kvalitet slike
 • Preko 50 % manje zračenja
 • Elektronska obrada snimaka
 • Slanje slike na daljinu tzv telemedicina
 • Trajni zapis


DIJAGNOSTIČKA RADIOLOGIJA

Radiologija je grana medicine koja se neinvazivnim radiološkim dijagnostičkim pregledima i snimanjima unutrašnjih organa koristi radi otkrivanja bolesti i povreda sa ciljem blagovremenog lečenja. Primenjuje se kako u dijagnostici određenih indikacija tako i u prevenciji bolesti unutrašnjih organa.

Dijagnostička procedura sprovodi se putem dijagnostičkih aparata koji funkcionišu na principu elektromagnetnih i ultrazvučnih talasa. Ultrazvučni pregled je neinvazivna i najčešća metoda dijagnostike koja funkcioniše na principu zvučnih talasa visoke frekvencije (preko 20.000 ciklusa) koji se prostiru u vidu snopova i u zavisnosti od gustine tkiva utiču na zvučne talase dajući tako određenu sliku.

Razlog najčešće primene ultrazvuka u otkrivanju bolesti i promena u organizmu je ta što ultrazvuk omogućava postavljanje vrlo preciznih dijagnoza kod pacijenata i samim tim olakšava rad lekara u daljem lečenju.


DIJAGNOSTIKA ULTRAZVUKOM

Dijagnostika ultrazvukom pored toga što olakšava rad, omogućava i postavljanje vrlo preciznih dijagnoza u stvaranju slike unutrašnjih telesnih struktura – mekih tkiva, abdomena, dojki, štitaste žlezde i muskuloskeletnog sistema. Još jedna vrsta ultrazvučnog pregleda – dopler, tehnika je kojom se utvrđuje zdravlje krvnih sudova i arterija, odnosno postojanje određenih nepravilnosti na njima.

Pored doplera postoji još jedan vid dijagnostikovanja, a to je upotreba rendgena. Ovaj takođe neinvazivan i bezbolan dijagnostički metod zasniva se na primeni X - zraka kod dijagnostikovanja unutrašnjih povreda, pre svega koštano – zglobnog sistema, odnosno povreda nekog dela tela sa sumnjom na povredu kostiju, iščašenja zgloba, povrede ligamenata ili nekog od mogućih deformiteta. Radiografija je takođe jedna od metoda dijagnostifikovanja bolesti pluća - poput zapaljenja pluća, pucanja plućne maramice ili dijagnostifikovanja ostalih promena na plućima ali i kao vid ispitivanja bolnih promena u abdomenu.

Svaka vrsta zračenja sa sobom donosi određenu vrstu opasnosti. Da bi se ona u potpunosti umanjila, u toku procesa snimanja sprovode se mere zaštite pre svega pacijenata i stručnog lica. Naša poliklinika je posebnu pažnju posvetila odabiru rendgen uređaja, koji je po svim svetskim standardima jedan od najbezbednijih digitalnih aparata sa minimalnim zračenjem pacijenata.

Najnovije na našoj poliklinici

ACUSON Juniper

Najnovijim tehnološkim dostignućem, ACUSON Juniper ultrazvučnim sistemom, našim pacijentima pružamo mogućnost savremene ultrazvučne dijagnostike.

ACUSON Juniper je ultrazvučni sistem kompanije Siemens, koji zahvaljujući visokim performansima omogućava snimanje različitih kliničkih slučajeva, pružajući realnu dijagnostičku sliku, što doprinosi poverenju u korišćenje ovog aparata. Naprednom tehnologijom u odnosu na ostale ultrazvučne aparate, omogućava pregled pacijenata bez obzira na njegovu konstituciju i stanje.

Realna i kvalitetne slika odnosno snimak ultrazvukom pruža mogućnost da se pacijentu lakše objasni njegova dijagnostika, ali i da se predstavi tok oporavka i napredak koji se daljim lečenjem očekuje.

Zahvaljujući širokoj paleti kliničkih mogućnosti, ultrazvučni uređaj se može primenjivati za dijagnostikovanja iz oblasti:

 • Radiologije
 • Urologije
 • Ginekologije
 • Kardiovaskularnih stanja
 • Ortopedskih stanja
 • Snimanje mekih tkiva i mišića
 • Kao i svih hirurških i ne hirurških stanja i simptoma