ORTOPEDIJA ODRASLIH OSOBA


Ortopedija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem povreda, bolesti, deformiteta i funkcionalnim problemima skeletnog sistema i povezanih struktura, kao što su zglobovi, mišići i ligamenti.

Čovek se rađa sa 300 kostiju, dok u odraslom dobu ima 206 jer je kod nekih od njih došlo do srastanja. Ljudske kosti mogu da podnesu ogromno opterećenje: deo kosti veličine kutije šibica može da izdrži opterećenje od 9 tona, što je četiri puta više nego beton.

Uprkos njihovoj snazi, kosti mogu da napuknu ili da se polome, a onda ortopedi stupaju na scenu.


Prevencija, dijagnostika i lečenje


Iako se smatra da se u ortopediji danas prevashodno primenjuju hirurški načini lečenja, naši ortopedi primenjuju i savremene nehirurške metode regenerativne medicine (Ortokin serum, PRP i matične ćelije) kod degenerativnih promena u ranim fazama bolesti.

Pored doplera postoji još jedan vid dijagnostikovanja, a to je upotreba rendgena. Ovaj takođe neinvazivan i bezbolan dijagnostički metod zasniva se na primeni X - zraka kod dijagnostikovanja unutrašnjih povreda, pre svega koštano – zglobnog sistema, odnosno povreda nekog dela tela sa sumnjom na povredu kostiju, iščašenja zgloba, povrede ligamenata ili nekog od mogućih deformiteta. Radiografija je takođe jedna od metoda dijagnostifikovanja bolesti pluća - poput zapaljenja pluća, pucanja plućne maramice ili dijagnostifikovanja ostalih promena na plućima ali i kao vid ispitivanja bolnih promena u abdomenu.

Svaka vrsta zračenja sa sobom donosi određenu vrstu opasnosti. Da bi se ona u potpunosti umanjila, u toku procesa snimanja sprovode se mere zaštite pre svega pacijenata ali i stručnog lica.


Naša poliklinika je posebnu pažnju posvetila odabiru rendgen uređaja, koji je po svim svetskim standardima jedan od najbezbednijih digitalnih aparata sa minimalnim zračenjem pacijenata.


Najčešći simptomi


Pacijenti se obraćaju ortopedima u slučaju povreda kostiju i mekih tkiva koštano-zglobnog sistema: uganuća, istegnuća ligamenata, iščašenja, preloma kostiju, deformiteta kičme i stopala kod dece i odraslih, sportskih povreda itd. Svetska statistika pokazuje da su najčešće ortopedske povrede: prelomi ručnog zgloba, skočnog zgloba i ključne kosti, prelom podlaktice na tipičnom mestu, iščašenje ramena, stres frakture, uganuća skočnog zgloba, teniski lakat, pucanje meniskusa. Sve je više osoba kojima je zbog degenerativnih procesa ili sportskih povreda neophodna operacija zgloba kuka, kolena, lakta, ramena, skočnog zgloba.