ORTOPEDSKE USLUGE

 

Ortopedija (grč. orthos-ravan, uspravan; paidion-dete) je medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje, sa dijagnostikom povreda koja se sastoji od amneze, kliničkog, laboratorijskog i hiruškog pregleda, ali i drugih specijalnih ispitivanja.

Danas je ortopedija prevashodno hirurška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja.

Najčešće se pod hirurškim zahvatima u ortopediji podrazumevaju operacije na tetivama, zglobovima, živcima i krvnim žilama, vođenjem računa o samoj prirodi zahvata.

Zadržavajući svoje istorijske karakteristike, odnosno vodeći računa o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide, ortopedija danas sarađuje i sa ostalim specijalnostima uključujući i fizikalnu medicinu usmeravajući terapiju ka pravom cilju za zdravlje pacijenata, pedijatriju, reumatologiju i neonatologiju.


Ortopedija kao medicinska grana bavi se lečenjem odraslih pacijenata i dece.

Dečija ortopedija bavi se problematikom deformiteta kičmenog stuba: skolioze, kifoze, kombinovanih deformiteta, povrede leđa, sportskih povreda kod dece i adolescenata...


Ortopedija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem povreda, bolesti, deformiteta i funkcionalnim problemima skeletnog sistema...


Dečija ortopedija bavi se problematikom deformiteta kičmenog stuba: skolioze, kifoze, kombinovanih deformiteta, povrede leđa, sportskih povreda kod dece i adolescenata...


Ortopedija je grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem povreda, bolesti, deformiteta i funkcionalnim problemima skeletnog sistema...