KARDIOLOGIJA


Kardiologija je oblast interne medicine koja izučava bolesti kardiovaskularnog sistema koga čine srce i mreža krvnih sudova (arterije i vene). Ovo područje medicine obuhvata medicinsku dijagnostiku, lečenje urođenih srčanih mana, bolesti koronarnih arterija, srčanu insuficijenciju i druga stanja. S obzirom na povezanost srca i vaskularnog sistema, često se javlja uzajamni uticaj između ove dve strukture.

Bolesti srca i krvnih sudova su jedne od najčešćih tegobi koje pogađaju globalnu populaciju. Pored genetike, faktori koji utiču na oboljevanje su fizička aktivnost, nezdrava ishrana, upotreba duvana i alkohol. Posledice ovakvog stila života se manifestuju kroz povišen krvni pritisak, nivo glukoze u krvi i lipida.

Pored lečenja, kardiolozi imaju bitnu ulogu u edukaciji pacijenata o zdravom stilu života, prehrambenim navikama, fizičkoj aktivnosti i značaju redovnih kontrola, a sve u cilju prevencije bolesti.

Kada se javiti kardiologu?


Ako osećate bolove ili nelagodu u grudima poput nedostatka daha, osećaja stezanja, probadanja u grudima, lupanja i nepravilanog rada srca, trebalo bi da zakažete pregled. Pored toga, ukoliko je u Vašoj porodici bilo srčanih bolesnika, preporučujemo redovne kontrole, s obzirom na značajnu ulogu genetike.

Oboljevanje od srčanih bolesti se može lako umanjiti prevencijom, koja podrazumeva ranu dijagnozu i eleminisanje faktora rizika. Preventivni pregledi su naročito bitni i za osobe koje se često izlažu intenzivnim fizičkim naporima, poput rekreativnih i profesionalnih sportista.

Na pregledu se analiziraju neka od najčešćih stanja poput povišenog krvnog pritiska, aritmije, angine pektoris, nejasnog bola u grudima i druga.

Dijagnostika


Pored prikupljene anamneze i osnovnog kliničkog pregleda, za dobijanje dijagnoze i odgovarajuće terapije često su potrebne i druge dijagnostičke procedure poput elektrokardiograma.

EKG je jednostavan i bezbolan test koji meri električne aktivnosti srca. Na ekstremitete pacijenata postavljaju se elektrode pomoću kojih aparat beleži električne signale koji dolaze iz srca. Ovo pomaže kardiologu da proceni srčani ritam, otkrije eventualne poremećaje i utvrdi promene u srcu.

Još jedan vrlo čest i neinvazivan test je ehokardiogram, kojim se vrši pregled srca i velikih krvnih sudova pomoću ultrazvučne sonde. Eho srca je neophodan u procenjivanju zdravstvenog stanja pacijenata sa dijagnostifikovanom kardiovaskularnom bolešću, kao i preventivno kod osoba koje imaju visoke porodične ili lične faktore rizika nastanka bolesti.


Kardiološki pregled u poliklinici Zenit


Pravovremenim pregledom sprečite bolest i smanjite mogućnost razvijanja komplikacija. Ukoliko spadate u rizičnu grupu ili želite da radite na prevenciji bolesti, zakažite pregled u poliklinici Zenit i prepustite brigu o zdravlju našem timu stručnjaka.