Ortopedija
Pregled specijaliste ( ORTOPEDA )4.500 rsd
Kontrola specijaliste ortopeda ( unutar 30 dana )3.000 rsd
Pregled profesora ( ORTOPEDA )5.000 rsd
Kontrola profesora ( unutar 30 dana )3.000 rsd
Mala kontrola (pregled laboratorijskih nalaza)2.000 rsd
Konzilijarni pregled sa 2 člana8.000 rsd
Konzilijarni pregled sa 3 člana12.000 rsd
Pregled ortopeda + gipsana imobilizacija (male kosti)6.000 rsd
Pregled ortopeda + gipsana imobilizacija (velike kosti)8.000 rsd
Pregled + RTG snimanje + repozicija + imobilizacija + kontrolni RTG snimak (male kosti)12.500 rsd
Pregled + RTG snimanje + repozicija + imobilizacija + kontrolni RTG snimak (velike kosti)16.500 rsd
Postavljanje cirkularnog gipsa4.000 rsd
Skidanje cirkularnog gipsa3.000 rsd
Postavljanje plastičnog gipsa5.500 rsd
Skidanje plastičnog gipsa3.000 rsd
Postavljanje longete3.000 rsd
Skidanje longete1.000 rsd
Fiksacioni zavoj1.000 rsd
Repozicija u lokalnoj anesteziji (doplata)2.000 rsd
Skidanje spoljašnjeg fiksatora u lokalnoj anesteziji10.000 rsd
Terapija bola – velika17.500 rsd
Terapija bola (intraartikularna injekcija)4.000 rsd
Terapija bola (intramuskularno)2.500 rsd
Punkcija zgloba3.000 rsd
Punkcija zgloba i aplikacija leka5.500 rsd
Lavaža (ispiranje) zgloba3.500 rsd
Previjanje – male rane2.000 rsd
Previjanje – velike rane3.000 rsd
Previjanje rane specifičnim materijalom4.000 rsd
Skidanje konaca + previjanje3.000 rsd
Kućna poseta (ORTOPEDA)7.500 rsd
Skidanje konaca + previjanje U KUĆNOJ POSETI5.500 rsd
Previjanje U KUĆNOJ POSETI4.000 rsd
Pulmologija
Pregled specijaliste (PULMOLOGA)4.000 rsd
Kontrola specijaliste pulmologa (unutar 30 dana)2.500 rsd
Pregled profesora (PULMOLOGA)4.500 rsd
Kontrola profesora pulmologa (unutar 30 dana)3.000 rsd
Tumačenje radiografije grudnog koša - profesor pulmolog500 rsd
Spirometrija sa krivuljom protok volumen3.000 rsd
Bronhodilatatorni test sa 400 mcgr salbutamola preko merno-doznog inhalera4.000 rsd
Kolor-dopler ultrazvuk pluća5.000 rsd
EKG1.000 rsd
Izdavanje internističke kardiološke saglasnosti u sklopu preoperativne za uvođenje u OETA4.500 rsd
Mišljenje za radnu vizu u SAD i Australiji5.000 rsd
Savetovalište za odvikavanje od pušenja (5 dolazka)15.000 rsd
Savetovalište za pulmološku nutritivnu terapiju (5 dolazaka)15.000 rsd
Inhalatorna terapija kompresorskim inhalatorom1.000 rsd
Kiseonična terapija preko oksigenokoncentratora za DOT u kućnim uslovima dnevno1.000 rsd
Izdavanje pulsnog oksimetra za monitoring SatO2 u kućnim uslovima dnevno100 rsd
Pulmološki pregled na terenu7.500 rsd
Prepisivanje simptomatske terapije za pulm-onkološke pacijente uključujući i Th bola1.500 rsd
TBC paket15.000 rsd
Astma / HOBP paket12.000 rsd
Astma paket kompletni16.500 rsd
Pulmološki post COVID paket12.000 rsd
6-minutni test hoda1.000 rsd
Pulmološki paket – sistematski pregled20.000 rsd
Kardiologija
Pregled specijaliste (KARDIOLOGA) sa EKG-om4.000 rsd
Kontrola specijaliste (KARDIOLOGA)3.000 rsd
Mala kontrola ( pregled lab nalaza )2.000 rsd
Kućna poseta kardiologa + EKG7.000 rsd
Ambulatorno merenje krvnog pritiska ( holter TA 24h )3.000 rsd
Ambulatorno merenje krvnog pritiska ( holter TA 48h )4.000 rsd
Kardiološki set (pregled kardiologa, eho srca, holter)12.000 rsd
Eho srca4.000 rsd
Endokrinologija
Pregled specijaliste (ENDOKRINOLOGA)4.000 rsd
Kontrola specijaliste (ENDOKRINOLOGA)2.500 rsd
Pregled specijaliste endokrinologa + ultrazvuk štitne žlezde6.000 rsd
Ultrazvuk štitne žlezde3.500 rsd
Kolor dopler štitne žlezde4.000 rsd

 

Reumatologija
Pregled specijaliste (REUMATOLOGA)4.000 rsd
Kontrola specijaliste (REUMATOLOGA)2.500 rsd
Mala kontrola ( pregled lab nalaza)2.000 rsd
Terapija bola pod kontrolom ultrazvuka4.800 rsd
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva3.500 rsd
Ultrazvuk zglobova, mišića, tetiva i mekih tkiva – 2 lokacije5.500 rsd
Gastroenterologija
Pregled specijhaliste (GASTROENTEROLOGA)4.000 rsd
Kontrola specijaliste (GASTROENTEROLOGA)2.500 rsd
Ultrazvuk abdomena3.500 rsd
Ultrazvuk abdominalne aorte3.500 rsd
Ultrazvuk abdomena sa abdominalnom aortom6.000 rsd
Kolor doppler abdominalne aorte sa ilijačnim arterijama4.500 rsd
Ultrazvuk male karlice3.500 rsd
Nefrologija
Pregled specijaliste (NEFROLOGA)4.000 rsd
Kontrola specijaliste (NEFROLOGA)2.500 rsd
Ultrazvuk bubrega i mokraćnih puteva3.500 rsd
Ultrazvuk renalnih arterija, bubrega i nadbubrega (sa kolor dopplerom)4.500 rsd
Rendgen snimanje
Klasični RTG pregled3.900 rsd
RTG pregled u dva pravca4.300 rsd
Specijalni RTG pregled4.500 rsd
Kontrolni RTG snimak (unutar 30 dana)2.500 rsd
Kontrolni RTG snimak u dva pravca (unutar 30 dana)3.000 rsd
Radiološki izveštaj400 rsd
Terapijske procedure
Infuziono davanje terapije2.000 rsd
Davanje intramuskularne injekcije1.000 rsd
Davanje intravenske injekcije1.200 rsd
Plasiranje braunile1.500 rsd
Obrada rane2.000 rsd
Obrada dekubitusa2.200 rsd
Obrada rane od strane hirurga3.500 rsd
Obrada dekubitusa od strane hirurga3.700 rsd
Infuziono davanje terapije u kućnim uslovima2.500 rsd
Davanje intramuskularne injekcije u kućnim uslovima1.500 rsd
Davanje intravenske injekcije u kućnim uslovima1.700 rsd
Plasiranje braunile u kućnim uslovima2.000 rsd
Obrada rane u kućnim uslovima2.500 rsd
Obrada dekubitusa u kućnim uslovima2.700 rsd
Obrada rane od strane hirurga u kućnim uslovima4.000 rsd
Obrada dekubitusa od strane hirurga u kućnim uslovima4.200 rsd
Intraartikularne injekcije
Intraartikularno "uslužno davanje injekcije"4.500 rsd
Intraartikularna (unutarzglobna) aplikacija hondroprotektora "mala"11.000 rsd
Intraartikularna (unutarzglobna) aplikacija hondroprotektora "velika"24.000 rsd
Intraartikularno davanje plazme obogaćene trombocitima "PRP"34.000 rsd
Intraartikularno davanje plazme obogaćene trombocitima "PRP" najveće koncentracije57.000 rsd
Intraartikularno davanje plazme obogaćene trombocita " PRP " kompletna th82.000 rsd
Terapija matičnim ćelijama - stem cell135.000 rsd